Recherche

Particulier onderzoeksbureau

Het doen van toedrachtonderzoeken bij vermeende strafbare of onrechtmatige handelingen.
Waarheidsvinding en toedrachtonderzoeken zijn van groot belang. Helaas worden we met interne fraude (elk bedrijf krijgt er mee te maken) te vaak geconfronteerd.
Interne fraude heeft direct en indirect een negatieve invloed op het operationeel succes.

Interne fraude genereert een negatieve invloed op de werksfeer

Er ontstaat onrust op de werkvloer, het werkplezier neemt zienderogen af,  de prestaties en de loyaliteit nemen af, het team valt uiteen en het vertrouwen is geschaad.

Wat te doen bij interne fraude?

Voorafgaand aan een eventueel toedrachtonderzoek, wordt niet alleen samen met u de doelstelling bepaald, maar ook de haalbaarheid van het onderzoek wordt met u besproken.
Interne fraude systemen plaatsen, het analyseren van beeldmateriaal, observatie, tactische en confronterende gesprekken, zijn dagelijkse werkzaamheden van onze onderzoekers.

Wij bespreken graag met u onze werkwijze. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en met de vereiste ministeriële vergunningen (POB 703).
Optima International  is in het bezit van een BPOB keurmerk. Keurmerkbureaus werken gegarandeerd met inachtneming van de Privacy gedragscode, zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en zijn financieel gezond.

Fraude op de werkvloer…graag lichten wij persoonlijk onze aanpak vrijblijvend toe.
Bel gerust naar: 0347-320877 of mail naar: info@optima-int.nl