Opvang en ondersteuning

Calamiteiten gebeuren en horen bij het werk

Het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand op zijn werk bijvoorbeeld agressie moet ervaren. Niemand wil het meemaken maar het komt toch voor. Of het nu gaat om een overval, brand, gewelddadige of agressieve situatie, elke calamiteit heeft invloed op uw medewerkers. Soms hebben ze er rechtstreeks en soms zijdelings met te maken.

Calamiteiten; niemand zit erop te wachten, maar toch komen ze voor

Helaas  zijn calamiteiten niet altijd te voorkomen. Als het toch gebeurt, dan kan Optima International u met raad en daad hulp bieden. Wij zorgen voor adequate ‘eerste’ opvang na schokkende gebeurtenissen. Zowel vanuit menselijk als vanuit economisch oogpunt (ziekteverzuim, mogelijk zelfs WIA) is het wenselijk in geval van een schokkende of traumatische ervaring adequate nazorg te bieden.

Schokkende gebeurtenissen, werk en privé is gescheiden

Natuurlijk neem je een heftige gebeurtenis op je werk mee naar huis. Uiteraard merken je directe naasten dat je even niet lekker in je vel zit. Ook in het privéleven van uw medewerkers zijn er positieve en negatieve ervaringen. Natuurlijk houden we werk en privé gescheiden en vertellen we niet alles aan onze collegae. Maar hoe gaan we er dan mee om?
Wat doen we als we zien dat een collega niet lekker in zijn vel zit, hoe ga je hier als werkgever mee om? Uiteraard heeft dit invloed op de prestaties en de werksfeer. Ook ondersteuning voor privé gerelateerde heftige gebeurtenissen is zinvol.

Ondersteuning bij heftige gebeurtenissen helpt!

Iedereen is blij met ondersteuning in moeilijke of zware tijden. Dat biedt Optima International. Wij ondersteunen uw medewerkers tijdens elk verwerkingsproces. Dit wordt als zeer waardevol ervaren.

Eerste opvang bij schokkende gebeurtenissen, hoe regelen we dat?

Wij maken graag met u passende afspraken. Wij staan klaar voor u en uw medewerkers als het even niet zo lekker gaat. Wij verzorgen gesprekken en houden u op de hoogte. Met wie, naar aanleiding waarvan, wanneer en of er vervolggesprekken of doorverwijzing noodzakelijk is. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. Wat de inhoud van de gesprekken betreft, geven wij geen informatie aan u of de organisatie zonder toestemming van de betrokkenen.

Graag lichten wij persoonlijk onze aanpak vrijblijvend toe.
Bel gerust naar: 0347-320877 of mail naar: info@optima-int.nl