Advies

Hoe veilig is mijn bedrijf en zijn de calamiteitenprocedures nog “up to date”

Een functioneel veiligheidsplan is van belang. Met het maken en ontwikkelen van een veiligheidsprotocol kunnen wij u informeren en adviseren. Uit mogelijk interne fraude- of andere onderzoeken vloeit vaak de vraag voort:  “hoe kunnen we voorkomen”. Elk incident maakt duidelijk dat een functioneel veiligheidsprotocol waardevol is.

Het vervaardigen van een “Handboek Veiligheid” (calamiteitenhandboek) is noodzakelijk.  Daarin zijn de veiligheidsprocedures en protocollen opgenomen. In relatie tot onze ervaringen en expertise is de vervaardiging en het implementeren van deze procedures bij ons in goede handen.

Om te weten hoe veilig uw bedrijf is en of er in uw veiligheidsbeleid nog aanpassing noodzakelijk zijn, hebben wij ook een veiligheidsscan ontwikkeld. De veiligheidsscan is een tool die inzichtelijk maakt op welke cruciale punten verandering dan wel aanpassing moet plaats vinden. De bedoeling van een veiligheidsscan is om het (extern en intern) veiligheidsniveau in uw organisatie te beoordelen. Hierdoor kan op uw bedrijfslocatie, na het geven van advies, een aanzienlijke verbetering ontstaan.

Ook een complexscan (complex en openbare ruimte) behoort tot de mogelijkheden. Deze scan voeren wij op locatie uit. Het opvragen van gegevens bij diverse instanties, betreffende geregistreerde incidenten en het bestuderen van de tekeningen, maakt deel van deze scan.

Graag lichten wij persoonlijk onze aanpak vrijblijvend toe. Bel gerust naar: 0347-320877 of mail naar: info@optima-int.nl